Chính sách bảo mật tại An Tin Phat

Chi tiết chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách“) mô tả cách thức Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh An Tín Phát sử dụng Thông Tin Cá Nhân (được định nghĩa sau đây) của người sử dụng. ” An Tin Phat Express Co., ltd” là tên viết tắt của Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh An Tín Phát.

Chính sách bảo mật An Tin Phat Express (An Tin Phat) là một phần không tách rời của Điều khoản và Quy định sử dụng dịch vụ An Tin Phat. Các nội dung trong Chính sách bảo mật cập nhật và tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

Chính sách bảo mật của An Tin Phat là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Chính sách này cung cấp cho khách hàng của An Tin Phat các thông tin về cách thức thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của họ. An Tin Phat cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đảm bảo rằng chúng sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng.

1: QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Thông qua việc sử dụng dịch vụ An Tin Phat, khi truy cập vào website/ứng dụng của An Tin Phat hoặc truy cập website/ứng dụng của Bên thứ ba có tích hợp dịch vụ An Tin Phat , cá nhân đồng ý và cho phép An Tin Phat được xử lý dữ liệu cá nhân theo phương thức thích hợp.

1.2. Các dữ liệu đã được xử lý dưới dạng báo cáo, tổng hợp qua hệ thống, phân tích, thống kê, nghiên cứu thị trường … kết quả sau xử lý là tài sản thuộc quyền sở hữu của An Tin Phat. Khi sử dụng các bộ dữ liệu đó để nghiên cứu và phát triển, An Tin Phat sẽ không cố gắng xác định lại các cá nhân có thể xuất hiện trong đó

1.3. Các dữ liệu đã được xử lý dưới dạng báo cáo, tổng hợp trên hệ thống, phân tích, thống kê, nghiên cứu thị trường,… kết quả sau xử lý là tài sản thuộc quyền sở hữu của An Tin Phat. Khi sử dụng những bộ dữ liệu như vậy trong nghiên cứu và phân tích, An Tin Phat sẽ không cố gắng xác định tất cả những cá nhân sẽ có mặt trong dữ liệu.

2: THU THẬP THÔNG TIN

“Thông Tin Cá Nhân” là bất kỳ thông tin dữ liệu nào được dùng để xác định hoặc liên lạc với một người dùng nhất định mà người dùng đã gửi tới An Tin Phat qua việc truy cập website/ứng dụng An Tin Phat, thông qua bất kỳ đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc bất cứ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất cứ thông tin nào mà người dùng đã được cung cấp sẽ được An Tin Phat thu thập, lưu giữ, sử dụng và/hoặc xử lý theo từng thời điểm. Thông Tin Cá nhân bao gồm nhưng không hạn chế:

(i) Họ và tên; hình ảnh và thông tin trên chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu (số CMND, số định danh, số hộ chiếu; ngày/tháng/năm sinh; giới tính; quốc tịch; dấu hiệu sinh trắc học; …); thông tin vị trí/địa chỉ; số điện thoại; địa chỉ thư điện tử; Fax; nghề nghiệp; thông tin ngân hàng; mã số thuế cá nhân, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về Cá nhân.

(ii) Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên thiết bị truy cập, lịch sử hoạt động trên các website/ứng dụng của An Tin Phat, hoặc và các nền tảng có kết nối với An Tin Phat để tối ưu hoá trải nghiệm người dùng & truyền các thông tin, dữ liệu liên quan đến dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: ID thiết bị, cookie, cấu hình, …

(iii) Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Nền tảng của An Tin Phat. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của An Tin Phat và thời gian truy cập và đôi khi là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp An Tin Phat hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của An Tin Phat như thế nào.

(iv) Các ứng dụng di động của An Tin Phat có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,…. An Tin Phat thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của An Tin Phat. Đối với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép để An Tin Phat được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

(v) Thông tin Cá nhân khác.

Trong đó, Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm có thể được An Tin Phat xử lý bao gồm nhưng không giới hạn: Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân (hình ảnh chân dung trên CMND/CCCD, các dấu hiệu nhận dạng khi để định danh khách hàng); thông tin về tài khoản; dữ liệu vị trí được xác định qua đơn vị cung ứng dịch vụ định vị; dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Trường hợp bạn gửi tới An Tin Phat những Thông Tin Cá nhân không thuộc về bạn, bạn cần chắc chắn rằng chủ dữ liệu đã hiểu, đồng ý cho phép An Tin Phat sử dụng dữ liệu theo quy định tại Chính sách bảo mật này. Trong mọi trường hợp, An Tin Phat sẽ không can thiệp đến thoả thuận của bạn với chủ sở hữu dữ liệu và sẽ miễn trừ toàn bộ trách nhiệm giải quyết tranh chấp, bồi thường, cũng như cách trách nhiệm liên đới khác.

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Bạn không bắt buộc phải cung cấp Thông Tin Cá Nhân khi có yêu cầu, nhưng nếu bạn lựa chọn không cung cấp thông tin, An Tin Phat sẽ không tiếp nhận thông tin cũng như cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn mong muốn hoặc không chấp nhận giao dịch do bạn cung cấp. Nếu bạn là một đại lý, người bán hàng, việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn được xem là hành vi trái pháp luật theo quy định pháp luật, nó sẽ dẫn đến việc An Tin Phat không hợp tác với bạn để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc các giao dịch.

3: MỤC ĐÍCH XỬ LÝ THÔNG TIN

3.1. Mục đích vận hành dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

– Xác minh danh tính, hỗ trợ nhận diện người sử dụng và để xác định những dịch vụ, trách nhiệm liên quan.

– An Tin Phat cũng sử dụng Thông Tin Cá Nhân để xây dựng, phát triển, duy trì, cung cấp và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo/tiếp thị của An Tin Phat (đối tác An Tin Phat) và cho mục đích phòng ngừa rủi ro và ngăn chặn gian lận. An Tin Phat cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các mục đích bảo vệ tài khoản và mạng, bao gồm cả việc đảm bảo chất lượng dịch vụ của An Tin Phat và lợi ích của toàn bộ người sử dụng. Trường hợp An Tin Phat sử dụng thông tin của bạn vì mục đích chống gian lận, nó phát sinh từ việc bạn liên hệ, trao đổi với khách hàng. An Tin Phat giới hạn việc sử dụng dữ liệu vì mục đích chống gian lận ngoại trừ các mục đích thật sự cần thiết và thuộc phạm vi lợi ích hợp pháp mà An Tin Phat cung cấp để hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ của An Tin Phat.

– An Tin Phat có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để gửi những thông báo quan trọng, ví dụ như liên lạc về việc sử dụng dịch vụ, thông báo sản phẩm mới nhất hoặc sự kiện sắp xảy ra, thông báo nâng cấp phần mềm, cập nhật về điều khoản, điều kiện và chính sách của An Tin Phat. Vì thông tin liên lạc đặc biệt quan trọng với sự tương tác của bạn với An Tin Phat, bạn không thể từ chối nhận những thông tin liên lạc này.

– An Tin Phat cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân vào các mục đích kinh doanh bao gồm tiếp thị, tư vấn tài chính, pháp lý; thu thập dữ liệu và nghiên cứu nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên hệ của khách hàng An Tin Phat.

– Đối với mục đích nghiên cứu và phát triển, An Tin Phat cho phép sử dụng những bộ dữ liệu cá nhân bao gồm hình ảnh, giọng nói hoặc dữ liệu khác mà được chia sẻ với một người cụ thể. Khi có được các bộ dữ liệu như vậy, An Tin Phat cam kết khai thác và sử dụng tuân thủ theo luật hiện hành trong phạm vi quyền hạn nơi bộ dữ liệu được thu thập.

3.2. Mục đích giải quyết tranh chấp, khiếu nại; xử lý các giao dịch/hành vi gian lận, giả mạo (nếu có) hoặc để ngăn chặn, khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật.

3.3. Mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật trong từng thời kỳ. An Tin Phat cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác của công chúng mà việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp.

3.4. Trường hợp xử lý dữ liệu cho các mục đích khác hoặc theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu, An Tin Phat có thể gửi thông báo để cá nhân thể hiện sự đồng ý trước khi thực hiện.

4: XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM

Các dịch vụ của An Tin Phat không dành cho trẻ em. An Tin Phat không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân là trẻ em. Trong trường hợp, thông tin khách hàng sử dụng các dịch vụ có liên quan/không giới hạn đến người gửi, người nhận,… An Tin Phat Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em luôn được thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

5: BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

An Tin Phat thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của An Tin Phat .

Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của An Tin Phat . An Tin Phat sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, An Tin Phat sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi An Tin Phat có lý do hợp lý để xác định rằng

(i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa;

(ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và

(iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng Nền tảng của An Tin Phat, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt, An Tin Phat có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của An Tin Phat theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, An Tin Phat có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

An Tin Phat có thể tiết lộ thông tin cá nhân đã được công bố rộng rãi hoặc được bạn đồng ý theo Chính sách bảo mật này, các thoả thuận khác giữa bạn và An Tin Phat.

Để cung cấp dịch vụ, thực hiện các mục đích xử lý dữ liệu An Tin Phat cần phải tiết lộ, cung cấp thông tin tới người lao động, cố vấn, kiểm toán,… để thực hiện các mục đích được nêu tại Chính sách này.

Tuỳ từng trường hợp, An Tin Phat có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân nhất định cho những đối tác chiến lược liên kết với An Tin Phat để cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc thay mặt An Tin Phat tiếp thị tới khách hàng. Nếu bạn từ chối cung cấp dịch vụ, tài khoản và Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của An Tin Phat và chính sách bảo mật tương ứng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được An Tin Phat chia sẻ để cung cấp hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo/tiếp thị của An Tin Phat . Có thể cần thiết – theo luật pháp, quy trình pháp lý, tố tụng và/hoặc yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn – cho phép An Tin Phat tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn. An Tin Phat cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu An Tin Phat tin rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thi hành pháp luật hoặc những vấn đề khẩn cấp khác, việc tiết lộ là cần thiết hoặc hợp lý. An Tin Phat cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu An Tin Phat thấy rằng việc tiết lộ là cần thiết và hợp lý nhằm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của An Tin Phat hoặc bảo vệ hoạt động hoặc người tiêu dùng của An Tin Phat . Ngoài ra, trong trường hợp công ty mua lại bị phá sản, An Tin Phat sẽ chuyển bất kỳ và tất cả Thông Tin Cá Nhân An Tin Phat cung cấp sang bên thứ ba có liên quan.

6: THỜI GIAN XỬ LÝ THÔNG TIN

An Tin Phat sẽ xử lý, lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu thời gian lưu trữ lâu hơn.

7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

7.1 Quyền của Cá nhân

Đối với Thông Tin Cá Nhân do An Tin Phat lưu trữ, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu nếu thấy dữ liệu là không đúng hoặc xoá bỏ dữ liệu nếu An Tin Phat không buộc phải giữ dữ liệu theo luật hiện hành của nước sở tại. An Tin Phat sẽ từ chối xử lý bất kỳ yêu cầu lừa đảo hoặc giả mạo, thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, gây nguy hại tới quyền hợp pháp của người sử dụng, là không chính xác hoặc bị luật pháp địa phương yêu cầu truy cập. An Tin Phat cũng có thể từ chối các khía cạnh xoá hoặc yêu cầu truy cập nếu An Tin Phat nghĩ rằng việc làm như vậy sẽ gây tổn hại đến việc xử lý dữ liệu hợp pháp của An Tin Phat vì mục đích chống gian lận và bảo mật như đã mô tả trước đó.

Theo đó, bạn sẽ chỉ được cấp quyền xem, chỉnh sửa trực tuyến đối một số Thông Tin Cá Nhân (hiển thị trên Tài khoản Khách hàng sau khi bạn đăng nhập vào Website/ứng dụng An Tin Phat). Còn lại, đối với các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, các yêu cầu về rút lại sự đồng ý, yêu cầu xoá bỏ dữ liệu, hạn chế việc xử lý dữ liệu Cá nhân nhằm đảm bảo xác minh chủ thể yêu cầu An Tin Phat sẽ tiếp nhận, xử lý ngay tại trụ sở Công ty trong vòng 72 giờ sau khi tiếp nhận Phiếu yêu cầu hợp lệ. Lưu ý rằng, việc rút lại sự đồng ý, hạn chế xử lý vào bất cứ thời điểm nào không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý hoặc hạn chế xử lý và không tạo ra những bất lợi đối với bạn, chủ sở hữu dữ liệu.

7.2. Nghĩa vụ của Cá nhân

– Đảm bảo đủ quyền khi cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác đồng thời có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cá nhân khác.

– Tuân thủ quy định của An Tin Phat, quy định pháp luật khi thực thi quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

– Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều khoản & Quy định, các thoả thuận giữa bạn với An Tin Phat và các quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

8: THOẢ THUẬN VÀ CHẤP NHẬN

Bằng cách truy cập, tương tác với An Tin Phat, sử dụng các dịch vụ của An Tin Phat hoặc qua việc tương tác với An Tin Phat, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính Sách này và đồng ý và chấp nhận việc An Tin Phatsử dụng, thu thập và chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn theo quy định tại Chính Sách này.

An Tin Phat có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách đăng Chính Sách cập nhật trên các Trang Web và/hoặc Ứng Dụng. Bằng cách tiếp tục liên lạc với An Tin Phat, tiếp tục sử dụng các dịch vụ của An Tin Phat, tiếp tục mua các sản phẩm tại An Tin Phat hoặc thông qua việc tiếp tục hợp tác với An Tin Phat sau khi Chính Sách đã được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là bạn đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

9: LIÊN HỆ & TƯƠNG TÁC

Trong trường hợp bạn cần trao đổi, tương tác về việc xử lý về dữ liệu cá nhân, bạn vui lòng liên hệ thông tin dưới đây:

Email: antinphat@antinphat.net

Hotline: 028 6288 6789